SLEVA

Studio pro ženy
Chipolino

Obchodní podmínky

Nákupní řád

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě kouzelný pelíšek, provozovaném na doméně  kouzelnypelisek.cz.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují prává a povinností prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu kouzelnypelisek.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouvá vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platností elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po uhrazení plné výše jeho ceny, nikoli jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu  kouzelnypelisek.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

C. Reklamace


1. Případné reklamace budou vyřízený v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu  kouzelnypelisek.cz a právním řádem platným v ČR.

2. U některého zboží může být přibalen reklamační řád výrobce, který je rovněž pro kupujícího závazný.

3. Zboží lze reklamovat u provozovatelé dle podmínek reklamačního řádu na adrese: info@kouzelnypelisek.cz. nebo adrese VAL-NAT s.r.o.,Internetový obchod s dětským nábytkem, Přemyslovská 1911/38,130 00 Praha 3.

4. Oprava, výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím..

5. Zboží na reklamací nám doručujte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvyklé neuznává záruku u zboží poškozeného pří přepravě i když se závada projevila před transportem..

6. Další ustanovení - viz. Reklamační řád ( níže )

D. Odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení zboží )

1. Kupující má právo ve smyslu § 53 odst.6 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokuď se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo montáže, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, překontrolování jeho úplností a nepoškozenosti, prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu zboží (nikoli dopravné ) předem dohodnutým způsobem.

2. Kupující však nemůže odstoupit podlé výše uvedeného od kupní smlouvy:

- na dodávku zboží upraveného podlé přání spotřebitelé nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

-na zboží, které jíž bylo zákazníkem mechanický sestaveno nebo smontováno, jestliže jednotlivé díly vykazují použití výrobku...např. otlaky od šroubů apod. ( jednotlivé díly je potřeba před sestavením nábytku dobře zkontrolovat )

- na dodávku zboží nebo služeb, jejíchž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislé na vůli dodavatelé.

- na dodávku barevného dětského nábytku, nebo prvků a sestav vyrobených na míru či jakkoli upravovaných, neboť se považuji za zakázkovou objednávku.
 
E. Práva a povinností prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registrací jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokuď kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stáne-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodů, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

F. Práva a povinností kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádostí veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení dle podmínek v odstavci D.

G. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické nebo zadáním telefonické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den zadání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu  kouzelnypelisek.cz  nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující bere na vědomí, že barvý a rozměry nabízených výrobků se někdy mohou nepatrně lišit - v závislosti na výrobní technologií výrobce. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejích práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 1.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 10. května 2011.


Dodací podmínky

Místo plnění:

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde je většina zboží svážena, příp. sklad našeho dodavatelé.

Dodání zboží:

1. Jakmile obdržíme Váši objednávku, náš pracovník ihned zjistí, zda je Vámi objednané zboží na skladu. Jestliže je zboží skladem, prostřednictvím České pošty nebo přepravce PPL Vám ho odešleme do 3-5 pracovních dnů. Jestliže zboží skladem není, pracovník z oddělení zákaznického servisu Vás o tom bude ihned informovat. V obou případech Vám bude neprodleně sděleno, kdy Vám bude zboží dodáno. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje.

2. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo která byla telefonický sdělená. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na montáž popř. záruční list.

3. Osobní odběr se uskutečňuje ve skladu firmy  VAL-NAT s.r.o. - Praha 4, OD Modřany Sofijské nám. 3400/6 Provozní doba: Po - Pá: 10.00 - 19.00, So:10.00 - 12.00. Jakmile je objednané zboží připraveno k osobnímu odběru má prodávající povinnost o tomto kupujícího informovat. Povinností kupujícího je pak zboží,  pokuď možno, v co nejkratším termínu ze skladu vyzvednout. V případě že si kupující nevýzvědné zboží do 14 dnů od vyrozumění prodávajícím, může prodávající převézt zboží k uskladnění na jinou adresu kterou vyrozumí kupujícímu . Kupujícímu pak může být účtováno skladné ve výši 0,5 % hodnoty zboží za každý započatý den uskladnění a případné souvis. náklady s přepravou.

4. Doručení zboží firemní dopravou, poštou nebo přepravcem - ve smluveném termínu je zákazníkovi zásilka doručená naším vozidlem, přepravní společností resp. poštou.
Pří přebírání zásilky se zákazník řídí níže uvedenými zásadami:

Zboží je potřeba pří převzetí důkladně zkontrolovat a to především počet balíků dle přepravního listu a vnější obal zásilky, zda není poškozen. V případě poškození obalu je nutno s dopravcem sepsat reklamační protokol. Reklamace na zboží bude uznána pouze pokuď bude vnější obal nepoškozen. Dále je kupující povinen nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky zkontrolovat její obsah a případné vady, které nebylý zřejmé pří převzetí. Veškeré nedostatky je kupující povinen ihned po zjištění prokazatelně oznámit prodávajícímu.

Také před vlastní montáží nábytku je potřeba zkontrolovat kvalitu jednotlivých dílů, neboť při montování výrobku většinou dojde např. k otlaku šroubů do plochý či hraný. U takového zboží již nelze uplatnit právo 14 denního vrácení zboží ve smyslu § 53 odst.6 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

V rámci zachování kvality našich výrobků a služeb zákazníky prosíme o spolupráci a důkladnou kontrolu zboží pří přebírání. Záleží nám na tom, aby bylo možno zboží dlouho užívat a byla s ním maximální spokojenost. Nemůžeme však akceptovat reklamace zboží viditelně poškozeného přepravou. To je nezbytné jíž pří kontrole reklamovat u dopravce.

5. Montáž nábytku - na základě dohody může naše firma zajistit montáž nábytku,  cena montáže se stanovuje individuálně dle typu nábytku a zpravidla bývá 10-15% z kupní ceny. Zákazník má možnost objednat montáž např. jen pro některé prvky dodávky. Poskytnutí služby montáže není pro prodávajícího závazné.

Platební podmínky.


Možností úhrady zboží:

1. Platba dobírkou - tato možnost je určená pro objednávky drobných výrobků, textilních dekorací a doplňkového vybavení do hmotností zásilky cca 15 kg. Zboží uhradíte pří převzetí zásilky na poště. Platbu dobírkou nelze zvolit u objednávek nábytku a při objednávce na Slovensko.

2. Platba bankovním převodem - tato možnost je určená pro veškeré objednávky. Na základě faktury, kterou obdržíte emailem po odeslání objednávky provedete úhradu celé ceny objednávky.Na základě provedené úhrady poté odešleme zboží na vaší adresu ( doba dodání podlé dostupností ).

3. Platba zálohy bankovním převodem , doplatek dobírkou - tato možnost je určená pro objednávky nábytku který není skladem, a doba dodání trvá 4-6 týdny, nebo objednávky s podílem zakázkové výroby. Na základě doručené objednávky Vám zašleme emaile zálohovou fakturu ve výši 30-40% ceny objednávky. Uhrazením zálohy je objednávka závazně potvrzená. Zbytek ceny zboží ( doplatek )uhradíte při jeho převzetí - v hotovostí.

Reklamační řád

A. Obecné podmínky reklamace

1. Povinností kupujícího - Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ( viz. Dodací podmínky ) a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách a to telefonický, emailem nebo písemně ( viz. Kontaktní informace ). Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury nebo dodacího listu) a co nejpodrobněji popsat zjištěnou závadu , nejlépe s přiložení fotodokumentace.

2. Povinností prodávajícího - Prodávající je povinen rozhodnout o reklamací nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokuď se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vády bude vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokuď se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

B. Reklamace uplatněná v záruční době

3. Všeobecná ustanovení - Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněná v záruční době. Pokuď není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokuď odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezí přepravním listem a skutečně dodaným zbožím je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno prodejce, který vyhotovil fakturu. Pokuď tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

4. Záruční podmínky

- Délka záruky je standardně 24 měsíců a případně se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. Záruční doba začíná dnem plnění kupní smlouvy. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.

- Reklamované zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojená kopie faktury nebo dodacího listu a přesný popis závad , případně fotodokumentace.

- Při uplatnění reklamace na vádu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vádu odstranitelnou. Pokuď se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran. Pokuď se jedná o vádu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem: Odstraní na své náklady zjištěnou vádu. Vádu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součástí a nikoli celé věcí.

- Povinností kupujícího je doručit na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. V případě reklamace Vám rádi poradíme bezpečný způsob dopravy. V zájmu zákazníka doporučujeme reklamovanou zásilku pojistit na hodnotu zboží.

C. Zaniknutí nároku na uplatnění záruky:

- poškozením zboží pří přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem pří převzetí, viz dopravní podmínky)

- neodbornou montáží, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v popisu , nesprávnou údržbou a ošetřováním

- zboží bylo poškozeno živly